Iedereen is pedis, de een meer dan de ander.  Hoe staat het met u?