Toen ik in de supermarkt allerlei Paaseitjes zag liggen, dacht ik vanzelf aan Pasen in Indië.
Aan wat er toen in de toko’s te koop was.

Paaseitjes

Dus ik zoeken in de oude Indische kranten en naarmate ik minder vond, dacht ik meer na over de traditie van Paaseitjes.
Sinds wanneer, en hoe dan in Indië.
Misschien heeft het gezellige van zelf eieren beschilderen het verloren van de kant en klare chocoladehapjes.
Maar in oude kranten vind ik altijd wel wat. Toko Piet (Toendjoengan, Soerabaja) had een prachtige advertentie in de Nieuwe Courant van 1948 voor ‘diverse soorten’ Paaseitjes- helaas zonder specificatie, en ook zag ik geen prijzen. Maar iedereen die in Soerabaja woonde, wist dat vast vanzelf.
De anderen niet.

Soerabajanen, u ziet dat het nu op u aankomt om de herinneringen vast te leggen. Maakt u een aantekening van soorten en prijzen?

zwembad Tjikini

Ik verkaste naar Batavia, want daar vonden tijdens de Paasdagen in zwembad Tjikini wedstrijden plaats om de Indische kampioenschappen. Ploegen uit “heel Java”namen deel, schreef het Bataviaasch nieuwsblad, waardoor ik meteen dacht aan de andere ploegen, niet van Java, en waar zij dan bleven.

Hier komt een groot deel van het artikel. Let op de namen.

 • Tijdens de Paasdagen werden in het zwembad Tjikini te Batavia grote zwemwedstrijden gehouden waaraan door ploegen uit heel Java werd deelgenomen en die spannend zijn geweest van de eerste tot de laatste kamp. Voor een uitvoerig verslag is in ons blad belaas geen plaats. Daarom maken we hier alleen melding van de belangrijkste prestaties.
 • De eerste dag
  Na het nummer 50 x 50 m. borstcrawl estalette heren dat gewonnen werd door de Bataviasche zwemploeg Triton kwam een zeer belangrijk nummer aan de beurt: de 3 x 50 m. wisselslag estafette om het kampioenschap. No. 1 werd de Bat. zwemploeg Z. V. M. in de recordtijd van 1 min. 53,8 sec.
  In het nummer 100 m. schoolslag heren juniores werd J. Zeydel uit Malang eerste; hij maakte de tijd van 1 min. 24,2 sec. en werd daardoor senior.
  Het zeer zware nummer 400 m. borstcrawl dames werd gewonnen dcor Wiep van Kifterik en het nummer 50 m. borstcrawl heren nieuwelingen door L. Karssen.
  De 100 m. borstcrawl juniores dames werd na zware strijd met Kitty van Kooten gewonnen door de 12-jarige B. Andree Wiltens.
  Het kampioenschap 200 m. borstcrawl heren werd gewonnen door Piet Stam.
  L. Peelen won het nummer schoonspringen dames.
  Het nummer 4 x 200 m. borstcrawl estafette heren werd door Neptunus in de fraaie tijd van 10 min. 23 sec. gewonnen.
  W. Ardaseer won de 100 m. borstcrawl heren en Poppy le Roy brak het record 200 m. schoolslag dames met 3/5 sec. en bracht het op 3 min. 30,4 sec.
  Het was wederom Piet Stam die het kampioenschap 400 m. borstcrawl heren won, terwijl W. v. Nifterik het kampioenschap 100 m. rugslag dames vermeesterde. Poppy Ie Roy won verder het nummer 50 m. borstcrawl dames nieuwelingen.
  Neptunus won de 4 x 100 m. borstcrawl estafette en daarmee het Java-kampioenschap. De 3 x 100 m. wisselslag persoonlijk werd door Piet Stam op gemakkelijke wijze gewonnen.
  De 4 x 100 m. borstcrawl estafette dames werd gewonnen door Neptunus.
  De dag werd besloten met twee waterpolowedstrijden, nl. tussen Batavia en Semarang (heren), door Batavia gewonnen met 5-2, en tussen Batavia en Bandoeng (dames), gewonnen door Batavia.

Boven van links naar rechts: Piet Stam, de Z. V. M.- damesploeg die het nummer 3 x 50 m. wisselslag won en de Triton-herenploeg die de 5 x 50 m. borstcrawl won. Midden Poppy Ie Roy en E. Jepsen. Onder W. v. Nifterik, het Bataviase poloteam dat het kampioenschap van Indië won en de Triton-damesploeg die op de 5 x 50 m. borstcrawl zegevierde.

 • De tweede dag
  De toeloop van publiek was op deze dag enorm en de kijkers hebben genoten! Er werd geducht gekampt en diverse records werden gebroken.
  De 100 m. schoolslag dames juniores werd gewonnen door Poppy Ie Roy en het nummer 100 m. rugslag heren door Piet Stam; de 100 m. rugslag heren juniores werd gewonnen door L. Jansen.
  Dan wordt een record gebroken. P. Six Dijkstra van Bandoeng brengt zijn eigen record op de 200 m. schoolslag heren op 3 min. 0,4 sec. Dit goede voorbeeld vindt navolging. Ook in het volgende nummer, de 100 m. borstcrawl dames, wordt nl. een record gebroken. W. v. Nifterik zwemt deze afstand in 1 min. 12,2 sec.
  Het kampioenschap 100 m. borstcrawl heren wordt door Piet Stam gewonnen en de 100 rugslag dames juniores door L. v.d. Bos.
  Haasmann won gemakkelijk het nummer schoonspringen heren. De waterpolomatch Bandoeng — Soerabaja eindigde met gelijke stand (3—3).
  Dan doet E. Jepsen een geslaagde recordpoging op het nummer 500 m. schoolslag dames. Zij brengt het record op 9 min. 38,6 sec. Na nog twee estafettenummers en een polomatch waarin Batavia – Soerabaja met 5-2 sloeg was dit sportfeest ten einde. Na de prijsuitreiking werd nog lang gefeest en voldaan stapten de volgende ochtend de zwemsters en zwemmers weer op de trein, huis toe.

 

Geweldige dag

Ja, waren wij er maar bijgeweest, het moet een geweldige dag zijn geweest. Een dag uit het leven in Indië, maar wie waren toch deze zwemsters en zwemmers? En was er een beleid vanuit de organisatie wie er wel en wie er niet mee mocht doen? En hoe liep het leven verder van Poppy le Roy, de winnares 100 m. schoolslag dames juniores? Dat soort vragen borrelen vanzelf op.
Alleen degenen die erbij waren of erover de verhalen hebben gehoord, weten het. Ik hoop dat ook zij het opschrijven. Gewoon wat aantekeningen op een blaadje. Of als u het aandurft, een opstel maken over hoe de dag verliep, van ’s morgens wakker worden tot ’s avonds weer gaan slapen en alles wat ertussen gebeurde. Wie dat wil lezen? Nou, wij allemaal. Toch?