Wat voor fuifnummer bent u nu echt?

December is de maand van de feesten en fuiven. Maar eh… kunt u alle vragen beantwoorden?

Als u aan Bandoeng denkt, dan denkt u aan:

KITLV

In de stad is het december, dat is aan alles te merken. Wat doet dat met u?

KITLV

Wat doet u met Kerstmis?

KITLV

En wat doet u met oud en nieuw?

KITLV

Veel mensen zien op tegen januari. U ook?

KITLV

Wapenbroeders en de marine-revue in Soerabaja

wapenbroeders  Kijk, het tijdschrift Wapenbroeders. Ik bezit enkele edities uit de late jaren ’40. Het is propaganda, en toch is het leerzaam.  Indertijd kocht ik de bladen omdat Lilian Ducelle erin schreef – ja, Tjalie ook.

Elk artikel stemde me droevig. We hebben nu veteranen die vertellen en zwijgen over die periode, maar in deze tijdschriften zijn ze jonge mannen in omstandigheden waarvan ze meestal niet half beseffen hoe moeilijk die zijn of zullen worden.

In 1947 wordt er in Soerabaja door de marine een revue opgevoerd: “De trossen los”. De opbrengst gaat naar het marinesanatorium. Ik citeer uit het blad van 6 november 1947:

“Het zou ons te ver voeren al de grote en kleine medewerkers te noemen, doch laat het genoeg zijn te vermelden, dat “De trossen los” drie avonden achter elkaar in de maand April j.l. voor uitverkochte zalen heeft gedraaid. Het succes was geweldig. Commandant der Zeemacht in Ned.-Indië, Vice-Admiraal A.S.Pinke, die ter gelegenheid van de aankomst van het Juliana-dok in Soerabaha vertoefde, woonde de première bij, terwijl ook de bemanningen van de sleepboten van genoemd dok als eregasten tegenwoordig waren.”

Een kritiekpuntje was er wel:

“Jammer dat het vrouwelijk element in deze revue geheel ontbrak, d.wz. er waren natuurlijk wel vrouwenrollen, die kun je nu eenmaal niet missen, doch deze werden vervuld door potige robuste Marine-chauffeurs.”

Zou er nog ergens een filmopname zijn?

wapenbroedersDeze revue was volgens het artikel er slechts eentje uit meerdere.  Jammer dat de zaal niet genoemd werd, want waar zou dat zijn opgevoerd? Andere titels van een marinerevue met sicces zijn: En nu de Marine en het in Batavia opgevoerde  Wat nu weer, Opa? Daar speelden wel vrouwen in mee.  Uit die laatste revue is deze foto, erbij staat: “Hawaiian scene”.

De revue gaat over de belevenissen van een marineman, zoals verteld door een gepensioneerde marineman aan zijn kleindochter. Op die manier komt er van alles in beeld, want opa is overal geweest.

Nog een foto.

wapenbroeders  Dit waren de spelers, maar er staan helaas geen namen bij. Ze konden wel wat, blijkt:

“Martinetermen en pittige zoutwater-geestigheden zijn dan niet van de lucht en doen naast het spel, afgewisseld door zang en muziek van de Marineband, de zaal daveren van het lachen.”

 

 

Dat zulke blije artikelen in een tijdschrift als Wapenbroeders een functie hadden in 1947, snapt iedereen. En dat er bepaald nog meer gebeurde, weten we ook. Die gedachten staan vooraan.  En misschien ben ik juist daarom wel zo nieuwsgierig naar deze revues. Zou er nog iemand zijn die daarin heeft meegespeeld?

Schoonheidstips van mevrouw Kloppenburg-Versteegh

Mevrouw Kloppenburg publiceerde haar kruidenkennis om zieken te genezen. Soms geeft ze een tip om mooi te worden of te blijven.

Behoefte aan een heldere teint?

KITLV Klik en flip!
KITLV/Vilan van de Loo
Gelaatskleur (frissche). Deze krijgt men, door geregeld thee te drinken getrokken van geraspt bidara laoet hout.

Verlangend naar mooi dik haar?

KITLV Klik en flip!
KITLV/Vilan van de Loo
Een bekend middel, om zwaar en lang haar te krijgen, is de schedelhuid insmeren met het merg van lidah boewaja bladeren. Men brengt dit des morgens voor het baden op het hoofd en kan het er desgewenscht den geheelen dag op laten zitten. Dit middel moet drie maanden lang dagelijksch worden toegepast, om resultaat te hebben.

Zijn de nagels niet fraai?

KITLV Klik en flip!
KITLV/Vilan van de Loo
Nagels (gekwetste). Deze genezen spoedig, wanneer met de vingers of teenen verbindt met een papje van gestampte knoflook

Dreigen er rimpels?

KIYLV Klik en flip!
KIYLV/Vilan van de Loo
Rimpels in het gelaat. Om deze te voorkomen, moet men het gezicht dagelijksch wasschen met het tweede aftreksel van theebladeren, dat een nacht over in de dauw heeft gestaan.

Bezorgd over uw tanden?

KITLV Klik en flip!
KITLV/Vilan van de Loo
Het kauwen op pinang werkt zuiverend op de tanden en op het tandvleesch.