Foto: Rudy Hartung

De eeuw van mijn familie
het Indische familieboek
drie generaties in woord en beeld

Dát is een idee: het boek over uw familie laten schrijven door een echte schrijfster. Drie generaties in een boek, voor altijd vastgelegd. Het is de beste manier om herinneringen en verhalen vast te leggen voor de volgende generaties. Schrijven is blijven.

U heeft het meer dan eens gezegd: ‘Over mijn familie zou je een boek kunnen schrijven.’ U bezit foto’s, brieven en herinneringen. Of anderen in de familie. Er circuleren verhalen en er zijn ouderen die kunnen vertellen. Hoe lang zijn ze er nog?

Een goed en mooi verhaal

Er zou eigenlijk iemand moeten zijn, die orde brengt in die hoeveelheid documenten van vroeger. En die daar een goed en mooi verhaal van maakt, de familie geplaatst in de historische context. Iemand die daar aantoonbaar verstand van heeft.

Wat u wilt is:

  •  een mooie uitgave om trots op te zijn
  •  alles over drie generaties bij elkaar gebracht
  •  historische context
  • een goed en toegankelijk geschreven verhaal

En u wilt ook:

  • weten wat er geschreven wordt, en daar invloed op hebben  (want niet álles hoeft in het boek)
  • regelmatig overleg met de auteur over de foto’s, de interviews met familieleden (“Hier moet je echt naar vragen”), aanwijzingen voor archiefonderzoek (“Opa zat toen in de Vincentiusvereniging”) en u wilt de hoofdstukken lezen en samen bespreken.
  • vertrouwelijk kunnen praten. Want het boek is over, van en voor de familie. Daar komt emotie bij kijken.

Hoe gaat zoiets?

Ik kan dat boek voor u maken. Misschien, zeg ik er meteen bij. Want ik heb een begin nodig: dat kan bestaan uit feiten (namen, jaartallen), uit foto’s, uit mensen die me verhalen vertellen. Met dat begin start mijn zoektocht naar uw familiegeschiedenis. Ik hou interviews met de familie en ga naar archieven en ik spit oude kranten en tijdschriften pagina voor pagina door.

Archiefonderzoek vind ik heerlijk. Er zijn altijd verrassingen. Vondsten.
Na het onderzoek maak ik een voorlopige hoofdstukindeling. Die bespreek ik met u. Ik leg uit hoe ik hiertoe gekomen ben en ik vraag wat uw eerste (en tweede) indruk is. Zijn we het eens over deze opzet, dan begin ik te schrijven. Elk hoofdstuk krijgt u zodra het af is.
Daar heeft u misschien vragen over. En ik misschien ook: “Waarom is Tante Dé nooit opnieuw getrouwd?”
Na het schrijven en herschrijven komt er een definitieve versie. Met foto’s. Bent u daar blij mee? Dan zorg ik ervoor dat het gedrukt wordt en dat u uw familieboek in handen kunt houden.

Hoog tijd om het vast te leggen

Mogelijk heeft u een familie waarvan u zegt: ‘Deze generaties waren en zijn zo bijzonder, het is hoog tijd om het vast te leggen.’ Als u nu van binnen iets voelt bewegen, dan is het goed om te overleggen. Voor u en mij is dat een vrijblijvend telefoongesprek.  Wat ik ga vragen is: wie zijn in uw familie de drie belangrijkste generaties?

* Dit invullen voor verzending

Tip: het fijnste is samenwerken. Ik help u graag. Hoe?

Klik en ga naar: persoonlijke schrijfcoaching